Marina arbeten


Med mycket tillbringad tid till sjöss har jag ett genuint intresse och stor erfarenhet från de flesta områden som rör teknik och båtar.
Exempel på tjänster:

-Nyinstallation av elektriskt grundsystem.
-Installation av elektrisk kringutrustning.
-Installation, felsökning och reparation  av all annan utrustning i båtar.
-Inredningar.

Huvudinriktningen i min verksamhet ligger här, då framförallt i nyinstallation av grundsystem.
Jag använder mig av välkända kabel och komponentleverantörer, för att säkerställa en kvalitativ installation.


STARTSIDA   |   MARINA ARBETEN   |   MC   |   ANNAN VERKSAMHET   |   SAMARBETSPARTNERS   |   KONTAKT

Så här ska det INTE se ut.
Så här SKA det se ut.